Mối quan hệ hợp tác sâu rộng được xây dựng ở Tây Á

Mối quan hệ hợp tác sâu rộng được xây dựng ở Tây Á

NovoQuad đã thành công trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng với một công ty hàng đầu trong ngành, nhằm khám phá và phát triển những khả năng vô tận của Hệ Thống và Giải Pháp Anti-Drone tại khu vực Tây Á.

Công nghệ ra-đa tiên tiến của NovoQuad và Giải Pháp Anti-Drone chuyên nghiệp dành riêng cho các tình huống khác nhau sẽ đáp ứng các yêu cầu từ các khách hàng khác nhau và môi trường hoạt động đa dạng.

ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn được thiết kế để bảo vệ khỏi sự xâm nhập của drone phổ thông cánh quạt nhỏ và phù hợp với hầu hết các tình huống ứng dụng.

ND-BU002 Hệ Thống Anti-Drone Cao Cấp có thể thực hiện các nhiệm vụ và phát hiện tầm xa (lên đến 5km).

ND-BU003 Hệ Thống Anti-Drone Thụ Động với phạm vi phát hiện đủ lớn có lợi thế đáng kể về giá.

ND-BD003 Hệ Thống Anti-Drone Cầm Tay có tính di động và linh hoạt để triển khai bảo vệ ở độ cao thấp, có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp với các hệ thống anti-drone khác.

Ngoài các Giải Pháp Anti-Drone tiêu chuẩn, các Giải Pháp Anti-Drone Tùy Chỉnh cũng được cung cấp với dịch vụ tích hợp và lắp đặt để đáp ứng nhu cầu của các tình huống ứng dụng và dự án cụ thể.

Hợp tác với đối tác địa phương, năng lực kỹ thuật và sự chuyên nghiệp của NovoQuad sẽ được phản ánh tốt hơn trong từng khía cạnh của các dự án địa phương, chẳng hạn như trình diễn, các bài kiểm tra thực địa, giao hàng và các khóa đào tạo.

error: Content is protected !!