Giải Pháp Hình Ảnh Xuyên Tường Di Động

Xem xét các yêu cầu nghiêm ngặt trong các nhiệm vụ khẩn cấp và các tình huống phức tạp, phần cứng, cấu trúc và thuật toán cho Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường 2D và 3D (ND-SV003, ND-SV007) của chúng tôi đã được nâng cấp và tối ưu hóa. Hiện nay, Giải Pháp Hình Ảnh Xuyên Tường Di Động, bao gồm Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động 2D và 3D (ND-SV004, ND-SV009) của chúng tôi, đã được phát hành để cung cấp tính tiện lợi và dễ dàng hơn trong vận hành.

Trang bị bằng ra-đa hình ảnh xuyên tường nhỏ gọn, nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn, người vận hành có thể triển khai và thực hiện nhanh chóng và hiệu quả các nhiệm vụ cứu hộ và tìm kiếm. Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động 2D/3D có khả năng quét và phát hiện đồng thời nhiều mục tiêu tĩnh và/hoặc động đằng sau các bức tường được làm từ gần như tất cả các vật liệu trong vài giây, và hiển thị số lượng mục tiêu chính xác cùng với vị trí và vị trí tương ứng trong thời gian thực.

Nhờ thiết kế tối ưu và di động, Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động của chúng tôi đã được áp dụng trong nhiều tình huống ứng dụng khác nhau và đóng vai trò quan trọng hơn trong các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm.

Hệ Thống Nhìn Xuyên Tường Di Động


ND-SV004
Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động

ND-SV009
Hệ Thống Ra-đa 3D Nhìn Xuyên Tường Di Động
error: Content is protected !!