Hệ Thống Gây Nhiễu RF/Bom

Hệ thống gây nhiễu bomb / RF được thiết kế chuyên nghiệp để bảo vệ những nhân vật VIP, nhân viên Quân đội / An ninh hoặc đội EOD khỏi các RCIED bị khủng bố sử dụng. Dòng sản phẩm gây nhiễu của chúng tôi áp dụng kỹ thuật gây nhiễu tiên tiến, công nghệ gây nhiễu kỹ thuật số, giúp tiết kiệm điện năng và nâng cao hiệu quả gây nhiễu.

error: Content is protected !!