Bạn được mời tham gia mạng lưới reseller của chúng tôi, nếu các khách hàng chính phủ của bạn có ý định đầu tư vào các sản phẩm an ninh và quốc phòng tiên tiến được thiết kế đặc biệt để giải quyết những vấn đề an ninh toàn cầu thực tế hiện nay. Các cơ quan chính phủ, tổ chức lớn và dịch vụ an toàn đối mặt với những thách thức khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay, do môi trường đối địch. Chúng tôi cung cấp công nghệ giảm thiểu khả năng của các tổ chức và cá nhân nguy hiểm trong việc bí mật liên lạc, lập kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ gây thiệt hại, khủng bố và hoang mang.

Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được phân phối thông qua các reseller của chúng tôi đến các khách hàng cuối là các cơ quan chính phủ và quân đội trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn tham gia mạng lưới reseller của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Các kỹ sư chuyên nghiệp và cố vấn giải pháp của chúng tôi cam kết cung cấp cho reseller sự hỗ trợ và dịch vụ chất lượng cao giúp tăng cường hoạt động bán hàng của bạn đến khách hàng cuối cùng.

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để yêu cầu trở thành reseller:

    captcha

    error: Content is protected !!