Đội ngũ chuyên viên kinh doanh và kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi cam kết hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng, nhà phân phối/reseller và người dùng cuối trong mỗi dự án. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tùy chỉnh và đáng tin cậy dựa trên yêu cầu và môi trường vận hành. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ mọi khía cạnh và đạt hiệu suất tối ưu của sản phẩm, chúng tôi đóng góp vào việc cung cấp các dịch vụ chu đáo và chuyên nghiệp trước bán hàng, trong quá trình bán hàng và sau bán hàng cho khách hàng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Trình diễn trực tiếp, Khảo sát on-site, Tích hợp hệ thống, Lập kế hoạch lắp đặt, Hỗ trợ kỹ thuật và Khóa đào tạo.

Trình diễn trực tiếp

 • Thấy là tin
 • Giải thích cách sản phẩm hoạt động, chức năng và đặc điểm của sản phẩm
 • Trình diễn hiệu suất sản phẩm thông qua các kiểm tra trên thực địa

 

Tích hợp hệ thống

 • Tích hợp phần mềm
 • Cài đặt phần cứng
 • Đề án tích hợp toàn diện, ví dụ: Hệ Thống Anti-Drone chiến lược tối ưu
 • Triển khai/Cấu trúc hệ thống bảo mật

 

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật chu đáo trước bán hàng, trong quá trình bán hàng và sau bán hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa và on-site
 • Dịch vụ nâng cấp và bảo trì
 • Khả năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp và kịp thời với các kỹ sư và kỹ thuật viên có kinh nghiệm

Khảo sát on-site

 • Thu thập thông tin chi tiết về địa điểm và môi trường
 • Đề xuất giải pháp và sản phẩm dựa trên dữ liệu thực địa
 • Tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm trong môi trường thực tế

 

Lập kế hoạch lắp đặt

 • Lập kế hoạch địa điểm/lắp đặt chi tiết
      (cố định, gắn trên phương tiện, gắn trên rơ-mooc, trung tâm điều khiển, nhiều điểm điều khiển, v.v.)
 • Thực hiện kế hoạch lắp đặt
 • Theo dõi và hỗ trợ liên tục

 

Khóa đào tạo

 • Giải thích chi tiết về cách vận hành sản phẩm một cách chính x
 • Cung cấp hướng dẫn bảo trì và bảo quản cùng với các gợi ý
 • Cung cấp đầy đủ các khóa học đào tạo cho nhà phân phối và người dùng cuối
 • Sắp xếp lịch đào tạo linh hoạt dựa trên yêu cầu của khách hàng
error: Content is protected !!