Hệ Thống Ra-đa Nhìn Xuyên Tường

Hệ thống ra-đa nhìn xuyên tường được thiết kế đặc biệt để xác định vị trí người sống phía sau các bức tường hoặc chướng ngại vật không rõ ràng về mặt quang học với độ chính xác đáng kể, đặc biệt hữu ích trong các hoạt động bảo vệ, nhiệm vụ cứu hộ thảm họa thiên nhiên và tìm kiếm phục hồi tuyết lở.

error: Content is protected !!