Giải Pháp Gây Nhiễu Bom Di Động

Bằng việc áp dụng công nghệ gây nhiễu số kỹ thuật số tiên tiến, NovoQuad cung cấp Giải Pháp Gây Nhiễu Bom Di Động hiệu quả cao. Thiết Bị Gây Nhiễu Bom Di Động của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn việc kích phát các thiết bị nổ tự chế (IEDs), nhằm bảo vệ các VIP, nhân viên quân sự/an ninh và đội EOD.

Bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa số và FPGA, thiết bị gây nhiễu của chúng tôi tạo ra các tín hiệu gây nhiễu trong khoảng tần số liên quan hướng đến đa dạng các đối tượng nhằm làm suy yếu tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) của hệ thống liên lạc, nhằm đạt được mục tiêu gây nhiễu.

Với tính năng của các chế độ liên lạc không dây đa dạng trong các dải tần từ 20-6000MHz, Thiết Bị Gây Nhiễu Bom Di Động của chúng tôi hỗ trợ gây nhiễu tương ứng dựa trên các đặc điểm của hệ thống tín hiệu, nhằm đạt được hiệu quả gây nhiễu tối đa.

Nhờ hiệu suất gây nhiễu cao, công suất phát thấp, thiết kế di động, kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, Thiết bị Gây Nhiễu Bom Di Động của chúng tôi đã được áp dụng trong các tình huống ứng dụng khác nhau, những tình huống mà phụ thuộc vào tính di động cao để cung cấp bảo vệ hiệu quả.

Hệ Thống Gây Nhiễu Bom Di Động


ND-BP009
Thiết Bị Gây Nhiễu Đáp Trả Di Dộng
error: Content is protected !!