Hệ Thống Chặn Wi-Fi

Hệ thống chặn Wi-Fi được phát triển một cách đặc biệt để đánh chặn và giám sát dữ liệu trực tuyến, đồng thời nhận diện và xác định vị trí nghi phạm cho các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ yêu cầu kiểm tra an ninh. Được lắp đặt với công nghệ mới nhất, hệ thống độc quyền do bộ phận R&D của chúng tôi phát triển rất mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy.

error: Content is protected !!