Hệ Thống Chống Bay Không Người Lái

Products

Hệ thống Chống Máy bay không người lái, thường bao gồm các thiết bị phát hiện, thiết bị gây nhiễu và camera, là một hệ thống tinh vi toàn diện được thiết kế chuyên biệt để chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp của máy bay không người lái và bảo vệ các khu vực chính và nhân viên khỏi cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn.

error: Content is protected !!