Sản phẩm

NovoQuad chuyên Thiết kế & Sản xuất theo yêu cầu các Sản phẩm Quốc phòng và An ninh Cao cấp, bao gồm Hệ thống Chống Máy Bay Không Người Lái, Hệ thống Gây nhiễu Bomb / RF, Hệ thống Ra-đa Nhìn xuyên Tường, Hệ thống Đánh chặn Di động, Hệ thống Đánh chặn Wi-Fi và Hệ thống Đánh chặn X-ray.

error: Content is protected !!