Demo cho Sở cứu hỏa ở Đông Á

Demo cho Sở cứu hỏa ở Đông Á

Ở một số khu vực của Đông Á, động đất, lở bùn, sạt lở đất, lở núi và các thảm họa thiên nhiên khác vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Sở cứu hỏa đặc biệt chú ý đến những khu vực này, và hệ thống ra-đa hiệu quả và phù hợp là rất cần thiết để phát hiện và xác định vị trí nạn nhân trong các nhiệm vụ cứu hộ.

ND-SV003 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường được thiết kế và phát triển bởi đội ngũ NovoQuad, chuyên xác định vị trí của những người sống phía sau các bức tường hoặc chướng ngại vật không trong suốt về mặt quang học trong các hoạt động chống khủng bố, nhiệm vụ cứu hộ thiên tai, tìm kiếm sau thảm họa tuyết lở hoặc định vị những người bị mắc kẹt trong các căn phòng đầy khói. Xét thấy sở cứu hỏa cần một giải pháp để phát hiện và định vị nạn nhân trong các nhiệm vụ cứu hộ, đội ngũ NovoQuad đã gửi đề xuất và giới thiệu ND-SV003.

Sau khi đề xuất được sở cứu hỏa chấp thuận, đội ngũ NovoQuad đã được mời đến văn phòng sở cứu hỏa để trình diễn các chức năng và hiệu suất của hệ thống từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 2016. Các sĩ quan của sở cứu hỏa hài lòng với hệ thống mà sẽ hỗ trợ họ phát hiện và xác định vị trí nạn nhân rõ ràng trong các nhiệm vụ cứu hộ.

Sau khi hoàn thành demo tại chỗ, sở cứu hỏa đã đặt hàng 10 chiếc ND-SV003, và sản phẩm mua đã được đóng gói cẩn thận, giao và nghiệm thu vào ngày 16 tháng 9 năm 2016.

error: Content is protected !!