Thiết Bị Gây Nhiễu Anti-Drone Di Động được giao thành công

Thiết Bị Gây Nhiễu Anti-Drone Di Động được giao thành công

Với doanh số bán drone tăng theo cấp số nhân trên khắp thế giới, mối đe dọa từ việc vũ khí hóa drone giải trí đã trở thành hiện thực. Sự phổ biến không được kiểm soát của drone ở hầu hết các quốc gia gây ra mối nguy hiểm và mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Những kẻ khủng bố đã sử dụng drone để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự trên khắp thế giới. Mối đe dọa từ drone bất hợp pháp không còn có thể bị bỏ qua và cần được giải quyết ngay lập tức bằng công nghệ phù hợp.

Để ngăn chặn các drone xâm nhập, sở cảnh sát địa phương ở Đông Nam Á đã tìm kiếm các thiết bị anti-drone di động có hiệu suất ổn định và hoàn hảo. Đội ngũ NovoQuad đã được mời trình diễn ND-BD001 Thiết Bị Gây Nhiễu Anti-Drone Di Động cho các quan chức của sở cảnh sát địa phương vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Các quan chức khá hài lòng với các chức năng và hiệu suất của sản phẩm. Đơn đặt hàng ND-BD001 đã sớm được đặt vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Để đảm bảo người dùng cuối có thể sử dụng ND-BD001 trong sự kiện sắp tới, đội ngũ NovoQuad đã điều phối nguồn lực, đẩy nhanh toàn bộ quá trình và giao sản phẩm vào cuối tháng 2.

error: Content is protected !!