Thiết Bị Chặn Wi-Fi Cao Cấp được kiểm tra và vận chuyển

Thiết Bị Chặn Wi-Fi Cao Cấp được kiểm tra và vận chuyển

Nhờ công nghệ cao cấp và hiệu suất tuyệt vời đã được thực tế chứng minh, khách hàng đã mua thêm một bộ ND-IM006 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Cao Cấp khác cho sở cảnh sát địa phương ở Đông Nam Á.

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, hệ thống đã được trang bị thêm Server, giúp cải thiện đáng kể tốc độ bẻ khóa mật khẩu Wi-Fi. Sau quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, các chuyên gia kỹ thuật của NovoQuad bắt đầu tiến hành chạy thử nghiệm nhiều lần trên hệ thống kể từ ngày 03/09/2018 và hệ thống đã được xuất xưởng vào ngày 07/09/2018.

error: Content is protected !!