Thảo luận chuyên sâu về nâng cấp sản phẩm và dự án mới

Thảo luận chuyên sâu về nâng cấp sản phẩm và dự án mới

NovoQuad luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, bằng cách làm việc và sắp xếp tất cả các quy trình hướng tới lợi ích của khách hàng, đồng thời cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật tinh vi.

Đội ngũ NovoQuad đã tổ chức một Cuộc họp video với khách hàng quan trọng của mình ở Đông Nam Á để thảo luận về quá trình nâng cấp Hệ Thống Anti-Drone. Để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng, đội ngũ NovoQuad đã đề xuất nâng cấp hệ thống ra-đa và camera, để đạt được kết quả phát hiện và tìm kiếm hiệu quả hơn trong môi trường ứng dụng mới. Để đem lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng, các tùy chọn linh hoạt cho việc nâng cấp hệ thống đã được cung cấp. Khách hàng đã rất hài lòng với đề xuất chuyên nghiệp và dịch vụ chu đáo.

Bên cạnh việc thảo luận chuyên sâu về dự án hiện tại, đội ngũ NovoQuad cũng đã tìm hiểu cơ hội hợp tác tiềm năng trong dự án mới với khách hàng, điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mối quan hệ hợp tác kinh doanh bền chặt giữa NovoQuad và đối tác quan trọng của mình.

error: Content is protected !!