Kế hoạch triển khai Hệ Thống Anti-Drone cho nhà tù ở Nam Mỹ

Kế hoạch triển khai Hệ Thống Anti-Drone cho nhà tù ở Nam Mỹ

Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã tham gia vào một cuộc thảo luận chi tiết về việc triển khai Hệ Thống Anti-Drone cho bộ cải huấn ở Nam Mỹ với khách hàng của mình.

Sau khi gặp gỡ người dùng cuối và đánh giá cẩn thận các yêu cầu ứng dụng, đội ngũ NovoQuad đã trình bày một cách toàn diện giải pháp tùy chỉnh của ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn, bao gồm các tính năng, chức năng và thông số kỹ thuật.

ND-BU001 được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ drone cánh quạt nhỏ ở các khu vực có độ cao thấp. Hệ thống này kết hợp tất cả các chức năng phát hiện tầm xa, gây nhiễu và theo dõi ghi hình trong một thiết bị. Xem xét các yêu cầu kỹ thuật cụ thể và môi trường ứng dụng, đội ngũ NovoQuad đã cung cấp cho khách hàng một giải pháp ứng dụng được tối ưu hóa tích hợp Thiết Bị Nhiễu Sóng Đa Hướng và Thiết Bị Gây Nhiễu Giả Mạo GPS để có phạm vi phủ sóng toàn diện hơn. Thiết Bị Nhiễu Sóng Đa Hướng cung cấp khả năng kiểm soát toàn diện đối với các khu vực quan trọng trong phạm vi gần. Thiết Bị Gây Nhiễu Giả Mạo GPS có thể tạo tín hiệu GPS giả để đánh lạc hướng drone mục tiêu và dẫn nó đến một vị trí khác.

Giải pháp đề xuất đã được khách hàng chấp nhận và các chi tiết khác của dự án cũng như kế hoạch triển khai và thực hiện cụ thể đã được thảo luận.

error: Content is protected !!