Hợp tác chiến lược được xây dựng ở Nam Mỹ

Hợp tác chiến lược được xây dựng ở Nam Mỹ

Để khám phá thị trường Nam Mỹ một cách sâu rộng và phục vụ tốt hơn khách hàng địa phương cũng như người dùng cuối, NovoQuad đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với một công ty nổi tiếng ở Nam Mỹ.

Cả hai đội ngũ sẽ hợp tác chặt chẽ và giao tiếp tích cực ở tất cả các cấp, để mang công nghệ ra-đa tiên tiến và các sản phẩm liên quan phù hợp với môi trường hoạt động ở địa phương đến thị trường Nam Mỹ. Với điểm mạnh kỹ thuật của NovoQuad và sự hỗ trợ, giao tiếp hiệu quả của đối tác địa phương mạnh mẽ, khách hàng và người dùng cuối địa phương dễ dàng tiếp cận với các giải pháp An ninh và Quốc phòng tiên tiến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giải Pháp Anti-Drone, Giải Pháp Ra-đa Xuyên Tường, Giải Pháp Chặn Wi-FiGiải Pháp Gây Nhiễu Bom.

Với sự phát triển sâu rộng của hợp tác chiến lược với đối tác địa phương, NovoQuad tiếp tục cam kết mang lại lợi ích và dịch vụ tinh tế cho khách hàng và người dùng cuối ở Nam Mỹ, từ đó làm cho các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng được thực hiện một cách hiệu quả và thông minh hơn.

error: Content is protected !!