Hội thảo lớn dành cho Cảnh sát ở Đông Nam Á

Hội thảo lớn dành cho Cảnh sát ở Đông Nam Á

Nhiều kẻ khủng bố và nghi phạm sử dụng mạng Wi-Fi để liên lạc và trao đổi thông tin tội phạm. Trước tình hình đó, cơ quan cảnh sát ở Đông Nam Á cần một giải pháp khả thi và hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn thông tin tội phạm được truyền qua mạng Wi-Fi cũng như theo dõi và định vị những kẻ khủng bố và nghi phạm sử dụng tín hiệu Wi-Fi.

ND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn do đội ngũ NovoQuad thiết kế được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động của cảnh sát và tìm kiếm thông tin rò rỉ trong khuôn viên văn phòng, cơ quan chính phủ và các cơ sở khác có thể truy cập mạng Wi-Fi. Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã đi khảo sát môi trường viễn thông và Wi-Fi tại địa phương, đồng thời thảo luận với các sĩ quan cảnh sát về nhu cầu và yêu cầu của họ. Dựa trên các thử nghiệm đầy đủ và giao tiếp hiệu quả, các chuyên gia kỹ thuật của NovoQuad đã phát triển Hệ Thống Chặn Wi-Fi được cập nhật phù hợp với môi trường Wi-Fi địa phương.

Hợp tác với đối tác địa phương, đội ngũ NovoQuad đã tổ chức một hội thảo lớn để trình diễn Hệ Thống Chặn Wi-Fi được cập nhật tại văn phòng sở cảnh sát vào ngày 11 tháng 6 năm 2016. Thử nghiệm tại chỗ cho thấy hệ thống hoạt động như thế nào và những ưu điểm của hệ thống. Các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của sở cảnh sát đều hài lòng với các chức năng và hiệu suất của hệ thống và ngưỡng mộ công nghệ tiên tiến.

Sau hội thảo, sở cảnh sát đã đặt hàng Hệ Thống Chặn Wi-Fi được cập nhật, hệ thống này sẽ hỗ trợ họ trong việc điều tra, thu thập bằng chứng và theo dõi tội phạm, đồng thời hỗ trợ theo dõi và xác định vị trí những kẻ khủng bố và nghi phạm một cách hiệu quả.

error: Content is protected !!