Hệ Thống Chặn Wi-Fi Cao Cấp được giao thành công

Hệ Thống Chặn Wi-Fi Cao Cấp được giao thành công

ND-IM006 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Cao Cấp đã được giao đến khách hàng quan trọng của NovoQuad đúng thời hạn. Buổi nghiệm thu và khóa đào tạo đã được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2018, theo lịch trình của người dùng cuối.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, hệ thống đã vượt qua bài kiểm tra nghiệm thu một cách suôn sẻ và các cán bộ của sở cảnh sát địa phương hài lòng với các chức năng mạnh mẽ và hiệu suất cao của hệ thống. Để đảm bảo hiệu suất tốt hơn và dễ sử dụng, một khóa đào tạo miễn phí đã được tổ chức cho người dùng cuối vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Hệ thống đã được đưa vào sử dụng và nhận được nhiều đánh giá cao.

error: Content is protected !!