Giải Pháp Anti-Drone Cầm Tay cho khách hàng ở Đông Nam Á

Giải Pháp Anti-Drone Cầm Tay cho khách hàng ở Đông Nam Á

Vào đầu tháng 4 năm 2023, đội ngũ của chúng tôi đã đến thăm và gặp gỡ một khách hàng ở Đông Nam Á và giới thiệu Hệ Thống Anti-Drone tiên tiến của chúng tôi. Các hệ thống này, được thiết kế và phát triển đặc biệt để phát hiện và chống lại drone bất hợp pháp một cách hiệu quả, đã được trình bày chi tiết trong cuộc họp.

Khách hàng đã rất ấn tượng bởi các Hệ Thống Anti-Drone và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ND-BD003 Hệ Thống Anti-Drone Cầm Tay. Bộ phát hiện tích hợp của hệ thống vượt qua thiết bị gây nhiễu anti-drone truyền thống về khả năng phát hiện đáng tin cậy và phản ứng nhanh, vì thiết bị gây nhiễu truyền thống thường dựa vào mắt người và có thể dễ dàng bỏ lỡ mục tiêu. Súng anti-drone này cũng hỗ trợ cài đặt thông số và xem lại thông qua nền tảng điều khiển APP, từ đó tạo điều kiện cho việc phân tích sâu hơn.

Thiết kế tích hợp cao của ND-BD003, kết hợp tất cả trong một tính năng phát hiện, áp chế, hiển thị, điều khiển và cấp nguồn, biến hệ thống trở thành một giải pháp hiệu quả cho các nhiệm vụ bảo vệ và an ninh độc lập. Hơn nữa, thiết bị có thể cung cấp phản ứng nhanh khi được sử dụng kết hợp với các hệ thống anti-drone cố định khác. Các tính năng ấn tượng và hiệu suất vượt trội của ND-BD003 đã dẫn đến các cuộc thảo luận sâu hơn về sự hợp tác dự án giữa hai bên.

error: Content is protected !!