Demo thực tế của ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn

Demo thực tế của ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn

Theo yêu cầu của khách hàng, đội ngũ NovoQuad đã tiến hành một buổi demo thực tế để chứng minh các chức năng và tính năng của ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn thông qua một nhiệm vụ chống lại drone hoàn chỉnh. Hệ thống tùy chỉnh này bao gồm một ra-đa phát hiện, một thiết bị gây nhiễu định hướng, một thiết bị gây nhiễu đa hướng và một camera quang học.

Thông qua giao diện phần mềm ND-BU001, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ chống drone. Chiếc drone mục tiêu DJI Phantom 4 được điều khiển bay đi bay lại trong nhiệm vụ này. Khi drone mục tiêu bay vào khu vực phát hiện, quỹ đạo mục tiêu theo dõi trong thời gian thực và thông tin chi tiết về mục tiêu được ra-đa phát hiện thu thập và được hiển thị trên giao diện phần mềm. Chiếc drone mục tiêu bay cách xa 3km đã bị ra-đa phát hiện, cho thấy tính năng phạm vi phát hiện xa của ra-đa. Sau đó, thiết bị gây nhiễu định hướng và thiết bị gây nhiễu đa hướng đã can thiệp vào tín hiệu của drone mục tiêu. Khoảng cách gây nhiễu của các thiết bị gây nhiễu có thể đạt 3km với 6 dải tần gây nhiễu. Ngoài ra, với camera quang học, nó có thể điều chỉnh đến vị trí của drone mục tiêu với bộ theo dõi video từ xa và hỗ trợ chức năng phát lại.

Demo trực tiếp trong kịch bản vận hành thực tế giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chức năng, tính năng và hiệu suất của sản phẩm. Đội ngũ NovoQuad luôn lấy khách hàng làm trung tâm và tiếp nhận phản hồi cũng như nhận xét của khách hàng một cách nghiêm túc. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao trình diễn trực tiếp thực tế, nhằm mang lại trải nghiệm cao cấp cho khách hàng.

error: Content is protected !!