Demo Thiết Bị Chặn Wi-Fi ở Đông Nam Á

Demo Thiết Bị Chặn Wi-Fi ở Đông Nam Á

Để ngăn chặn tội phạm và bảo vệ an toàn công cộng, nhiều cơ quan chính phủ và sở cảnh sát tập trung theo dõi và chặn các thông tin và liên lạc tội phạm.

Nhờ vào bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp cùng với các chuyên gia, đội ngũ NovoQuad đã nâng cấp ND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn để giám sát, giải mã và chặn dữ liệu không dây với các chức năng mạnh mẽ và hiệu suất làm việc chất lượng cao.

Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã trình diễn hệ thống được nâng cấp tại văn phòng Cục An Ninh từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017, giới thiệu sản phẩm, video liên quan, nghiên cứu các trường hợp điển hình và tiến hành demo tại chỗ. Các sĩ quan cao cấp và nhân viên kỹ thuật đã khá hài lòng và quan tâm đến hệ thống được nâng cấp và sẽ bố trí lại ngân sách cho hệ thống này.

error: Content is protected !!