Đào tạo sản phẩm trực tuyến sau khi giao hàng thành công

Đào tạo sản phẩm trực tuyến sau khi giao hàng thành công

Trong tình hình đại dịch nghiêm trọng, các chuyến công tác thường xuyên hoặc đào tạo tại chỗ về sản phẩm là không khả dụng. Tuân theo khái niệm lấy khách hàng làm trung tâm, để đạt được trải nghiệm người dùng tốt hơn, đội ngũ NovoQuad đã tạo ra quy trình đào tạo sản phẩm trực tuyến hoàn chỉnh và các câu hỏi thường gặp chi tiết cho khách hàng địa phương và nhà phân phối.

Thông qua cuộc họp đào tạo trực tuyến, đội ngũ NovoQuad có thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng, trình bày đầy đủ quy trình vận hành sản phẩm, giải thích rõ ràng các vấn đề cần chú ý và trả lời ngắn gọn các câu hỏi liên quan đến vấn đề kỹ thuật và vận hành. Qua đó, đội ngũ NovoQuad có thể cung cấp đầy đủ hỗ trợ và trợ giúp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sau khi giao hàng thành công nhiều Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường, đội ngũ NovoQuad đã tiến hành đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp để khách hàng làm quen với sản phẩm và quy trình vận hành, điều này đã nhận được sự khen ngợi từ khách hàng về khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần chuyên nghiệp.

Được dẫn dắt bởi giá trị cốt lõi “Hướng tới khách hàng”, đội ngũ NovoQuad sẽ nỗ lực hết mình để giúp khách hàng đạt được thành công của dự án, bằng năng lực kỹ thuật và sự tận tâm chuyên nghiệp.

error: Content is protected !!