Đào tạo Ra-đa Xuyên Tường ở Đông Nam Á

Đào tạo Ra-đa Xuyên Tường ở Đông Nam Á

Được mời bởi các khách hàng và đối tác địa phương quan trọng, đội ngũ NovoQuad đã trình diễn các Sản phẩm thuộc Dòng Hệ Thống Ra-đa Nhìn Xuyên Tường 1D, 2D và 3D của mình cho Bộ Quốc Phòng từ ngày 17 đến 18 tháng 9 năm 2018, tiến hành các thử nghiệm thực tế và cung cấp các khóa đào tạo sản phẩm chi tiết và dễ hiểu.

Các điểm mạnh ứng dụng tương ứng và các đặc điểm kỹ thuật của Hệ Thống Ra-đa Nhìn Xuyên Tường với màn hình một/hai/ba chiều đã được thể hiện trong một số vòng thử nghiệm sản phẩm, chẳng hạn như thiết kế di động và di chuyển được của ra-đa 1D, khả năng xuyên thấu mạnh mẽ của ra-đa 2D (ND-SV003 Hệ thống Ra-đa Xuyên Tường) và hiển thị tọa độ 3D rõ ràng của ra-đa 3D (ND-SV007 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường 3D).

Các cán bộ của người dùng cuối ngưỡng mộ công nghệ tiên tiến, chức năng mạnh mẽ và thiết kế thân thiện với người dùng của sản phẩm. Các đơn đặt hàng tiếp theo đang được xử lý.

error: Content is protected !!