Cuộc họp video với đối tác ở Brazil

Cuộc họp video với đối tác ở Brazil

Đội ngũ NovoQuad đã tổ chức một Cuộc họp video với đối tác mạnh ở Brazil, để thảo luận về tiến độ dự án, chi tiết hợp tác và chiến lược tiếp thị. Để phát triển thị trường địa phương, việc tích hợp thông minh giữa các sản phẩm an ninh và quốc phòng với công nghệ AI đã được thảo luận chuyên sâu.

NovoQuad đánh giá cao cơ hội hợp tác mở rộng và phát triển thị trường địa phương với các đối tác quý giá của mình, nhấn mạnh vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và tuân thủ nguyên tắc đôi bên cùng có lợi trong việc hợp tác dự án.

error: Content is protected !!