Cuộc họp dự án chuyên sâu với khách hàng ở Đông Nam Á

Cuộc họp dự án chuyên sâu với khách hàng ở Đông Nam Á

Với tiến độ suôn sẻ của dự án Hệ Thống Anti-Drone, đội ngũ NovoQuad đã tổ chức Cuộc họp dự án trực tuyến với khách hàng ở Đông Nam Á để thảo luận chi tiết về dự án, bao gồm các yêu cầu về thông số đặc biệt, quá trình tích hợp và cài đặt.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, các kỹ sư kỹ thuật của NovoQuad đã đưa ra những lời khuyên chuyên nghiệp và các giải pháp tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật và môi trường ứng dụng, đồng thời giải thích chi tiết hơn về quy trình tích hợp và cài đặt.

Thông qua việc giao tiếp chuyên sâu, cả đội ngũ NovoQuad và khách hàng đã có sự đồng thuận rõ ràng hơn về chức năng sản phẩm, dịch vụ tùy chỉnh và lập kế hoạch dự án, điều này đã thúc đẩy đáng kể tiến độ dự án.

error: Content is protected !!