Anti-Drone: Biện pháp giả mạo drone và chống drone

Anti-Drone: Biện pháp giả mạo drone và chống drone

Drone/UAV (Máy bay không người lái) là một thứ mới và chắc chắn nó sẽ mang đến một số vấn đề mới đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của nó. Sử dụng công nghệ anti-drone để chống lại các drone không chỉ giúp các nhà sản xuất và thiết kế drone tìm ra những thiếu sót trong sản phẩm của họ và tiến hành cải tiến mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc quản lý drone tốt hơn và tạo môi trường tốt cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp drone.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh do sự phát triển nhanh chóng của drone mang lại, chúng ta nên làm gì để sử dụng công nghệ anti-drone cho việc đối phó?

Gây nhiễu tín hiệu
Hiện nay, việc điều khiển drone chủ yếu sử dụng công nghệ liên lạc vô tuyến. Bằng cách truyền tín hiệu gây nhiễu đến drone mục tiêu và triệt tiêu tín hiệu liên lạc của nó, drone có thể bị buộc phải hạ cánh hoặc tự quay trở lại.

Giả mạo GPS / Giả mạo drone
Hiện tại, trong tình huống bình thường, việc sử dụng tín hiệu định vị GPS để kiểm soát chuyến bay là lựa chọn hàng đầu đối với hầu hết các loại drone dành cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, tín hiệu GPS dân sự không được mã hóa, điều này tạo ra khoảng trống cho việc khai thác.

Nguyên tắc chính của việc giả mạo GPS/giả mạo drone là gửi tọa độ vị trí giả đến hệ thống điều khiển của drone, từ đó giả mạo hệ thống định vị của nó và khiến drone bay tới sai địa điểm. Tín hiệu giả mạo GPS /giả mạo drone có thể được tạo ra bởi các máy generator trong thời gian thực hoặc chúng có thể được ghi trước và sau đó được tái tạo lại. Vì drone luôn nhận được tín hiệu mạnh nhất, nên miễn là tín hiệu GPS nhân tạo trên mặt đất đủ mạnh, nó có thể thay thế tín hiệu GPS thực, từ đó đánh lừa mô-đun nhận tín hiệu GPS của drone. Hiện nay, nhiều quốc gia đã thiết lập các vùng cấm bay ở khu vực cốt lõi. Nhiều nhà sản xuất drone đã thiết lập firmware tích hợp cho drone. Trong khu vực cấm bay, drone sẽ không thể cất cánh và sẽ tự động hạ cánh khi đến vùng cấm bay. Do đó, chỉ cần tín hiệu GPS nhân tạo trên mặt đất mô phỏng vị trí địa lý giống như tọa độ của khu vực cấm bay, drone có thể bị buộc phải tự hạ cánh.

Hệ Thống Anti-Drone của NovoQuad Group chủ yếu sử dụng công nghệ gây nhiễu tín hiệu và giả mạo GPS/giả mạo drone. Các hệ thống có hiệu ứng gây nhiễu tuyệt vời cho hầu hết các drone phổ thông hiện nay. Các hệ thống đã được kiểm chứng đầy đủ trong nhiều dự án và có hiệu suất chi phí tuyệt vời.

error: Content is protected !!