Triển lãm và thăm khách hàng ở Mexico

Triển lãm và thăm khách hàng ở Mexico

Đội ngũ NovoQuad đã tham dự triển lãm chuyên nghiệp trong ngành hàng không vũ trụ tại Mexico, đồng thời gặp gỡ và thảo luận với các khách hàng quan trọng có thế mạnh và năng lực kinh doanh mạnh mẽ từ ngày 22 đến 27 tháng 4 năm 2019. Các cơ hội và cách tiếp cận mới đã được thực hiện chặt chẽ trên các dự án tiềm năng và khám phá các thị trường mới.

Thông qua các buổi giới thiệu sản phẩm và trình diễn thực địa, khách hàng tỏ ra rất quan tâm đến các sản phẩm nổi bật của NovoQuad, đặc biệt là ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu ChuẩnND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn. Hợp tác chuyên sâu và các dự án được triển khai bởi các cơ quan chính phủ đã tiếp tục được thảo luận chi tiết.

error: Content is protected !!