Triển lãm và thăm khách hàng ở Brazil

Triển lãm và thăm khách hàng ở Brazil

Đội ngũ NovoQuad đã tham dự hội chợ quốc phòng và an ninh quan trọng nhất ở Mỹ Latinh, nơi tập hợp các công nghệ và giải pháp tiên tiến cho Lực lượng Vũ trang và Lực lượng Cảnh sát, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019.

Trong hội chợ, đội ngũ NovoQuad đã được mời thực hiện giới thiệu và trình bày các sản phẩm nổi bật của mình với các đối tác địa phương, bao gồm Hệ Thống Chặn Wi-Fi, Hệ Thống Anti-Drone, Hệ Thống Gây Nhiễu RF/BomHệ Thống Ra-đa Nhìn Xuyên Tường, vốn được yêu cầu rất cao bởi Lực lượng Vũ trang và Lực lượng Cảnh sát.

Hơn nữa, đội ngũ NovoQuad đã tổ chức các buổi họp với các đối tác quan trọng để tiến hành hợp tác kinh doanh chiến lược, đồng thời các buổi trình diễn tại chỗ và các đơn đặt hàng dự án cũng đang được thảo luận.

error: Content is protected !!