Thử nghiệm thực địa Hệ Thống Anti-Drone ở Đông Nam Á

Thử nghiệm thực địa Hệ Thống Anti-Drone ở Đông Nam Á

Đội ngũ NovoQuad luôn tuân thủ việc tập trung sức mạnh kỹ thuật của mình vào việc phát triển và nâng cấp Hệ Thống Anti-Drone, nhằm cung cấp hệ thống tích hợp toàn diện và giải pháp để đối phó với các mối đe dọa có thể có của drone bất hợp pháp.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, trong các thử nghiệm thực địa gần đây, các drone trong khoảng cách 200m (dữ liệu thử nghiệm: 195m) đã có thể được phát hiện bởi ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn. Ngoài ra, tất cả các quỹ đạo rõ ràng của các drone có thể được phát hiện và hiển thị qua giao diện phần mềm, điều này đã giành được sự tin tưởng và sự chấp thuận từ khách hàng quý giá của chúng tôi.

error: Content is protected !!