Thiết lập kênh phân phối ở Mexico

Thiết lập kênh phân phối ở Mexico

Theo lời mời, các chuyên gia kinh doanh Tây Ban Nha của đội ngũ NovoQuad đã thăm các đối tác chiến lược và khách hàng quý giá tại Mexico từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 3 năm 2019. Các buổi trình bày chi tiết về sản phẩm đã được tiến hành để giới thiệu các chức năng và tính năng của sản phẩm. Hầu hết khách hàng đã rất quan tâm đến Hệ Thống Anti-DroneHệ Thống Gây Nhiễu RF/Bom, và các đơn hàng liên quan đang trong quá trình thực hiện.

error: Content is protected !!