Thảo luận chuyên sâu cho các dự án ở Đông Nam Á

Thảo luận chuyên sâu cho các dự án ở Đông Nam Á

Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã gặp gỡ các khách hàng quan trọng của mình ở Đông Nam Á và thảo luận sâu về chi tiết của các dự án đang triển khai, bao gồm dự án IMIS Catcher và dự án Thiết Bị Chặn Wi-Fi cho sở cảnh sát địa phương. Các cuộc họp diễn ra suôn sẻ và đã đẩy nhanh quá trình dự án.

error: Content is protected !!