Quyền phân phối được cấp cho đối tác địa phương tại Nam Á

Quyền phân phối được cấp cho đối tác địa phương tại Nam Á

Để tiếp cận thị trường Nam Á và tầm ảnh hưởng của nó, đội ngũ NovoQuad đã đến thăm các khách hàng quan trọng của mình và tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu và chiến lược hợp tác. Thông qua các cuộc thảo luận, đội ngũ NovoQuad đã cấp cho đối tác địa phương quyền phân phối và ký kết các thỏa thuận có liên quan. Cả hai bên đã cùng nhau làm việc về chiến lược tiếp thị và kế hoạch cho các hành động và quy trình tiếp theo.

error: Content is protected !!