Nhiều Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường được giao thành công

Nhiều Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường được giao thành công

Được sắp xếp bởi đối tác địa phương, đội ngũ NovoQuad đã trình diễn và thử nghiệm ND-SV003 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường cho người dùng cuối và nhận được sự đánh giá cao từ các quan chức kỹ thuật của người dùng cuối. Sau đó, đơn đặt hàng của nhiều bộ hệ thống radar nhìn xuyên tường đã được đặt.

Để đáp ứng thời gian giao hàng ngắn, đội ngũ NovoQuad đã nỗ lực hết mình để đẩy nhanh quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm soát chất lượng và thử nghiệm nội bộ, vận chuyển sản phẩm và hoàn thành việc giao hàng vào ngày 10 tháng 8 năm 2019.

error: Content is protected !!