Nhiều bộ Hệ Thống Gây Nhiễu được vận chuyển thành công

Nhiều bộ Hệ Thống Gây Nhiễu được vận chuyển thành công

Để bảo vệ các địa điểm công cộng khỏi bất kỳ nguy cơ nào từ các thiết bị nổ tự chế điều khiển bằng sóng radio (RCIEDs) tại các sự kiện lớn, cơ quan chính quyền địa phương đã quyết định mua một loạt các thiết bị gây nhiễu để đảm bảo an toàn cá nhân và tài sản.

Dựa trên các yêu cầu về thông số kỹ thuật, ND-BP007 Thiết Bị Gây Nhiễu Bom Di Động đã được đưa vào sản xuất tùy chỉnh kịp thời. Trong quá trình sản xuất, đội ngũ NovoQuad đã thường xuyên cập nhật lịch trình sản xuất cho khách hàng để xem xét. Tất cả quá trình sản xuất đều được hoàn thành đúng hạn một cách thuận lợi và đội ngũ NovoQuad đã hỗ trợ sắp xếp việc vận chuyển sản phẩm và thông quan xuất khẩu một cách nhanh nhất. Khách hàng đánh giá cao về hình thức và chất lượng cao của sản phẩm, đồng thời khá hài lòng với hiệu suất của sản phẩm sau khi tiến hành nhiều kiểm tra.

error: Content is protected !!