ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn được giao thành công

ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn được giao thành công

Ngày nay, drone ngày càng trở nên phổ biến và có thể được sử dụng như một phương tiện gián điệp và thực hiện tội ác một cách ác ý. Để bảo vệ an ninh cơ sở, nhiều cơ quan chính phủ đã tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh tài sản và ngăn chặn rò rỉ thông tin.

Xem xét các nhu cầu về giải pháp anti-drones/UAVs hiệu quả và tính cấp thiết của dự án, đội ngũ NovoQuad đã gửi đề xuất sản phẩm chi tiết về ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn, kết hợp chức năng phát hiện tầm xa, chức năng gây nhiễu và chức năng theo dõi trong một. Ngoài ra, đội ngũ NovoQuad cũng đã thảo luận chi tiết về các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật, nhu cầu tùy chỉnh và thông tin dự án. Qua một vài tháng sản xuất, khắc phục điều chỉnh và thực hiện kiểm tra tại chỗ, hệ thống đã được giao thành công và được khách hàng chấp nhận.

error: Content is protected !!