Nâng cấp Hệ Thống Anti-Drone ở Đông Nam Á

Nâng cấp Hệ Thống Anti-Drone ở Đông Nam Á

Với sự cải tiến liên tục, ra-đa của ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn đã được nâng cấp. Ra-đa mới được ra mắt với khoảng cách phát hiện dài hơn và hiệu suất ổn định hơn.

Theo yêu cầu, đội ngũ NovoQuad đã nâng cấp ra-đa của toàn bộ hệ thống anti-drone cho khách hàng quan trọng của mình, điều chỉnh hệ thống phù hợp với môi trường hoạt động tại địa phương và tiến hành nhiều thử nghiệm tại chỗ. Ra-đa mới được nâng cấp đã nhận được phản hồi tích cực, cải thiện đáng kể hiệu quả phát hiện.

error: Content is protected !!