Kế hoạch triển khai Anti-Drone ở Đông Nam Á

Kế hoạch triển khai Anti-Drone ở Đông Nam Á

Theo lời mời, NovoQuad và đội ngũ kỹ thuật đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu về việc triển khai Hệ Thống Anti-Drone với khách hàng ở Đông Nam Á cho các dự án của Sở Cảnh sát vào ngày 14 tháng 6 năm 2021. Dựa trên nhu cầu của khách hàng, NovoQuad đã giới thiệu chi tiết ND-BU001 Hệ Thống Anti-Drone Tiêu Chuẩn, bao gồm các chức năng, tính năng và thông số của hệ thống. ND-BU001 được phát triển với công nghệ ra-đa mảng pha chủ động 3D để phát hiện và gây nhiễu drone, theo dõi ghi lại tất cả trong một.

Sau khi hiểu rõ kịch bản ứng dụng và yêu cầu về thông số, NovoQuad đã cung cấp cho khách hàng kế hoạch triển khai quang học của Hệ Thống Anti-Drone, tích hợp ND-BU001 với hệ thống gây nhiễu đa hướng để đạt được sự bảo vệ thống nhất hiệu quả trong khu vực mục tiêu. Hơn nữa, bằng cách thảo luận về kế hoạch triển khai và trả lời các câu hỏi kỹ thuật do khách hàng đặt ra, tiến độ toàn bộ dự án đã được thúc đẩy. Đồng thời, sự chuyên nghiệp và sáng tạo của đội ngũ NovoQuad đã được chứng minh bằng sự hài lòng của khách hàng trong thực tế.

error: Content is protected !!