Giải Pháp Ra-đa Xuyên Tường tới Đông Nam Á

Giải Pháp Ra-đa Xuyên Tường tới Đông Nam Á

Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã giới thiệu Giải Pháp Ra-đa Xuyên Tường và công nghệ hình ảnh xuyên tường tiên tiến có liên quan tới khách hàng của mình ở Đông Nam Á vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Các buổi trình diễn trực tiếp về ND-SV004 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động và ND-SV007 Hệ Thống Ra-đa 3D Xuyên Tường Di Động đã được cung cấp để trình bày về cấu tạo và tính năng của sản phẩm, quy trình vận hành, hiệu suất của sản phẩm trong các tình huống thực tế. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đội ngũ NovoQuad và khách hàng đã thảo luận chuyên sâu về các yêu cầu của dự án, thông số kỹ thuật và kịch bản vận hành.

Giải pháp Ra-đa Xuyên Tường do đội ngũ NovoQuad phát triển nhằm phát hiện người sống đằng sau các bức tường và chướng ngại vật thông thường, cung cấp thông tin quan trọng cho các nhiệm vụ cứu hộ và tìm kiếm. Bằng cách áp dụng Hệ Thống Ra-đa Nhìn Xuyên Tường công nghệ cao này, người vận hành có thể phát hiện khu vực mục tiêu và có được số liệu chính xác về số mục tiêu, vị trí thời gian thực, vị trí và quỹ đạo của họ. Hệ thống có thể phát hiện và hiển thị khoảng cách và hướng theo chiều ngang của các mục tiêu phía sau tường thông qua một thiết bị đầu cuối PAD di động. Bên cạnh đó, Hệ Thống Ra-đa 3D Xuyên Tường có thể phát hiện và hiển thị thông tin về chiều cao và tư thế của mục tiêu.

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đội ngũ NovoQuad đã cung cấp giải pháp và đề xuất chi tiết, và hiện đang thảo luận về các chi tiết thực hiện tiếp theo với khách hàng.

error: Content is protected !!