Demo trực tuyến Ra-đa Xuyên Tường cho khách hàng

Demo trực tuyến Ra-đa Xuyên Tường cho khách hàng

Theo lời mời, đội ngũ NovoQuad đã tiến hành trình diễn sản phẩm trực tuyến ND-SV004 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động cho một khách hàng Colombia. Thông qua hiển thị giao diện hệ thống rõ ràng và giải thích quy trình chi tiết, đối tác đã có trải nghiệm thực tế hơn và hiểu chi tiết về các chức năng và hiệu suất phát hiện, các chế độ phát hiện và toàn bộ quy trình vận hành.

Buổi trình diễn sản phẩm trực tuyến đã thành công tốt đẹp, được khách hàng ghi nhận và thúc đẩy quá trình phát triển dự án. Việc vận hành sản phẩm trực quan trong môi trường ứng dụng thực tế đã khiến khách hàng quan tâm và tin tưởng vào các sản phẩm và công nghệ của NovoQuad, từ đó xây dựng thêm cầu nối tin cậy và hợp tác.

error: Content is protected !!