Demo trực tuyến Hệ Thống Chặn Wi-Fi cho đối tác

Demo trực tuyến Hệ Thống Chặn Wi-Fi cho đối tác

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ toàn diện cho các đối tác địa phương và nhà phân phối, đội ngũ NovoQuad đã tăng cường tiến hành các buổi Trình diễn và Giới thiệu sản phẩm trực tuyến, qua đó khách hàng có thể nhìn thấy các chức năng và hiệu suất của sản phẩm trong môi trường thử nghiệm thực tế.

Dựa trên các yêu cầu của khách hàng và các tình huống ứng dụng cụ thể, đội ngũ NovoQuad không chỉ trình diễn các chức năng cơ bản của ND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn mà còn cả chức năng giám sát đặc biệt đối với duyệt web địa phương và ghi nhận trên mạng xã hội. Những chức năng mạnh mẽ và hiệu quả đã làm hài lòng và tạo niềm tin cho đối tác địa phương. Hợp tác chiến lược và các phương pháp cộng tác hiện đang được tiến hành thảo luận.

error: Content is protected !!