Đào tạo sản phẩm Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường

Đào tạo sản phẩm Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường

Được mời bởi đối tác chiến lược, đội ngũ NovoQuad đã cung cấp khóa đào tạo về sản phẩm ND-SV004 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di Động cho sở cảnh sát địa phương.

Các chuyên gia kỹ thuật của đội ngũ NovoQuad đã trình bày cách vận hành thiết bị, các tính năng và ưu điểm của thiết bị, đồng thời giải đáp các câu hỏi của các cán bộ liên quan đến thông số kỹ thuật của sản phẩm và ứng dụng thực tế. Các cán bộ hài lòng với các khóa đào tạo này và hiệu suất của sản phẩm.

error: Content is protected !!