Cuộc họp cấp cao và demo sản phẩm tại Colombia

Cuộc họp cấp cao và demo sản phẩm tại Colombia

Giám đốc kinh doanh của đội ngũ NovoQuad đã gặp gỡ những người dùng cuối quan trọng, bao gồm cả người đứng đầu bộ phận an ninh và quân sự, đồng thời tiến hành trình diễn sản phẩm ở Colombia, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019. Các sĩ quan tỏ ra rất quan tâm đến Hệ Thống Chặn Wi-FiHệ Thống Anti-Drone. Các cuộc thảo luận về các sản phẩm tiềm năng đang được tiến hành.

error: Content is protected !!