Các khóa đào tạo sản phẩm ở Đông Nam Á

Các khóa đào tạo sản phẩm ở Đông Nam Á

Được mời bởi các khách hàng quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, đội ngũ NovoQuad đã tổ chức các khóa đào tạo sản phẩm ND-SV004 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di ĐộngND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn. Các chức năng và hiệu suất của sản phẩm được đánh giá cao và các đơn đặt hàng tiếp theo đang được thảo luận.

error: Content is protected !!