Ảnh hưởng của thiết kế ăng-ten đến hiệu suất ra-đa

Ảnh hưởng của thiết kế ăng-ten đến hiệu suất ra-đa

Ăng-ten được sử dụng để truyền hoặc nhận sóng điện từ và là một trong những thành phần quan trọng nhất trong hệ thống ra-đa. Cấu trúc ăng-ten phải đảm bảo rằng ăng-ten hoạt động trong mọi điều kiện môi trường. Vòm ăng-ten được sử dụng để bảo vệ ăng-ten trong môi trường khắc nghiệt.

Hiệu suất cơ bản của hệ thống ra-đa tỷ lệ thuận với tích của diện tích ăng-ten và công suất phát trung bình. Do đó, việc đầu tư vào ăng-ten sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của hệ thống ra-đa. Ăng-ten thường có hai hình dạng khác nhau:

  • Ăng-ten đĩa parabol
  • Ăng-ten mảng

Độ lợi ăng-ten là một đặc tính quan trọng khi ăng ten được sử dụng duy nhất cho mục đích truyền hoặc nhận tín hiệu. Một số nguồn bức xạ ăng-ten tỏa năng lượng đồng đều theo mọi hướng, được gọi là bức xạ đẳng hướng.

Năng lượng bức xạ tạo thành một trường bức xạ có kiểu bức xạ nhất định. Mẫu bức xạ là một phương pháp vẽ đồ thị năng lượng bức xạ. Năng lượng bức xạ được đo ở các góc khác nhau và ở khoảng cách không đổi tính từ ăng-ten, hình dạng của năng lượng này phụ thuộc vào thiết kế của ăng-ten. Nói chung, mẫu bức xạ bao gồm ba phần sau.

  • Thùy chính: vùng xung quanh hướng bức xạ cực đại (thông thường là vùng trong phạm vi 3dB tính từ đỉnh chùm tia chính).
  • Thùy bên: thùy nhỏ hơn, cách xa thùy chính. Các thùy bên này thường biểu thị bức xạ không mong muốn theo các hướng không mong muốn và không bao giờ có thể loại bỏ được. Mức búp bên là một tham số quan trọng để mô tả mẫu bức xạ.
  • Thùy sau: thùy ngược hướng với chùm chính.

Tính định hướng của ăng-ten được định nghĩa là mức độ ăng-ten tập trung năng lượng bức xạ theo hướng mong muốn. Mặc dù phần lớn năng lượng tập trung ở “Thùy chính”, năng lượng sẽ tỏa ra theo bất kỳ hướng nào khác. Điều thu hút nhiều sự chú ý hơn là “Thùy bên” và tỷ lệ giữa năng lượng “Thùy chính” và năng lượng “Thùy bên”.

Độ lợi ăng-ten liên quan đến khả năng định hướng công suất bức xạ của ăng-ten theo một hướng cụ thể. Độ lợi ăng-ten mô tả mức độ mà ăng-ten tập trung năng lượng bức xạ theo một hướng nhất định và do đó có liên quan chặt chẽ với mẫu ăng-ten. Nói chung, “Thùy chính” càng hẹp và “Thùy bên” của mẫu ăng-ten càng nhỏ thì độ lợi càng cao.

Nói chung, vì “Thùy bên” và “Thùy sau” sẽ gây mất năng lượng nên nguồn điện 100W sẽ không cung cấp cho ăng-ten năng lượng bức xạ 100W theo hướng “Thùy chính”. Lý tưởng nhất là người thiết kế ăng-ten muốn năng lượng tập trung hơn vào hướng “Thùy chính”. Nhìn chung, “Thùy chính” càng hẹp và “Thùy bên” của mẫu ăng-ten càng nhỏ thì hiệu suất bức xạ của ăng-ten càng tốt và hiệu suất sử dụng năng lượng càng cao.

ND-BD003, là một Hệ Thống Anti-Drone Cầm Tay, thiết kế ăng-ten của nó đã được tối ưu hóa đặc biệt để giảm tổn thất năng lượng do “Thùy bên” gây ra, do đó sẽ tập trung nhiều năng lượng hơn theo hướng “Thùy chính”. So với các sản phẩm tương tự trên thị trường, ND-BD003 có hiệu ứng gây nhiễu tốt hơn với cùng công suất phát.

Để tìm hiểu thêm về các tính năng và thông số kỹ thuật của Hệ Thống Anti-Drone của chúng tôi, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.

ND-BD003 Hệ Thống Anti-Drone Cầm Tay

error: Content is protected !!