Hệ Thống Kiểm Tra Tia X

Hệ thống kiểm tra bằng X-ray di động được thiết kế đặc biệt để kiểm tra an toàn và phát hiện chất nổ và ma túy cho các đội EOD, cơ quan thực thi pháp luật và người ứng cứu khẩn cấp trong quá trình hoạt động tại hiện trường. Hệ thống đi kèm với điều khiển không dây tích hợp.

error: Content is protected !!