Hệ Thống Đánh Chặn Di Động

Hệ thống đánh chặn di động được thiết kế để đánh chặn chủ động và thụ động việc truyền thoại và dữ liệu trên các mạng di động GSM, CDMA và Thuraya. Hệ thống được phát triển đặc biệt cho các cơ quan thực thi pháp luật để tìm kiếm giải pháp đánh chặn sóng di động nhằm giám sát điện thoại di động. Hệ thống có thể phát hiện nhiều thông tin liên quan, bao gồm bằng chứng bằng giọng nói hoặc tin nhắn SMS.

error: Content is protected !!